NESET KRAFTSTASJONER
Alle aggregat

Dato 20.05.2018

   Tid 14:00:25  
 Driftstid 114819 timer 
 Produsert totalt 89006 MWt 
 Produsert forrige døgn 14533 kWt 
 Produsert siste døgn 8020 kWt 
 Produserer nå 591 kW 

ECS Automation AS