NESET KRAFTSTASJONER
Alle aggregat

Dato 17.02.2019

   Tid 13:17:25  
 Driftstid 129509 timer 
 Produsert totalt 101032 MWt 
 Produsert forrige døgn 74130 kWt 
 Produsert siste døgn 26189 kWt 
 Produserer nå 2055 kW 

ECS Automation AS