NESET KRAFTSTASJONER
Alle aggregat

Dato 21.02.2018

   Tid 23:48:25  
 Driftstid 110258 timer 
 Produsert totalt 85210 MWt 
 Produsert forrige døgn 14403 kWt 
 Produsert siste døgn 6240 kWt 
 Produserer nå 239 kW 

ECS Automation AS