NESET KRAFTSTASJON
Neset Vest

Dato 17.11.2018

   Tid 14:27:45  
 Driftstid 29963 timer 
 Produsert totalt 20205.115 MWt 
 Produsert forrige døgn 22374 kWt 
 Produsert siste døgn 10238 kWt 
 Produserer nå 641 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.06 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.10 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.04 m 
 Minstevannsføring 39.8 l/s 
 Radiallager DE 24.5 °C 
 Radiallager NDE 73.7 °C 
 Axiallager 67.9 °C 
 Generatvikling 1 35.3 °C 
 Generatvikling 2 34.8 °C 
 Generatvikling 3 35.4 °C 
 Utetemperatur 8.4 °C 
 Generathall 24.6 °C 
 Styrespenning 24.4 VDC 
 Vibrasjon DE 0.2 mm/s 
 Vibrasjon NDE 0.5 mm/s 
 Rørgate 14.7 Bar 
 Bypassventil 14.4 Bar 
 Hydraulikk 96.4 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 39.0 % 
 Nål 2 39.4 % 
 Nål 3 0.2 % 
 Nål 4 40.3 % 
 Nål 5 39.0 % 
 Nål 6 0.2 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS