NESET KRAFTSTASJON
Neset Vest

Dato 19.08.2018

   Tid 15:34:45  
 Driftstid 27886 timer 
 Produsert totalt 18435.049 MWt 
 Produsert forrige døgn 28812 kWt 
 Produsert siste døgn 18402 kWt 
 Produserer nå 1038 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.06 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.11 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.05 m 
 Minstevannsføring 39.0 l/s 
 Radiallager DE 32.4 °C 
 Radiallager NDE 76.7 °C 
 Axiallager 71.5 °C 
 Generatvikling 1 47.6 °C 
 Generatvikling 2 47.0 °C 
 Generatvikling 3 48.2 °C 
 Utetemperatur 24.2 °C 
 Generathall 30.1 °C 
 Styrespenning 24.5 VDC 
 Vibrasjon DE 0.1 mm/s 
 Vibrasjon NDE 0.5 mm/s 
 Rørgate 13.9 Bar 
 Bypassventil 13.6 Bar 
 Hydraulikk 84.0 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 48.1 % 
 Nål 2 48.6 % 
 Nål 3 48.8 % 
 Nål 4 47.5 % 
 Nål 5 48.3 % 
 Nål 6 48.8 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS